Skip to main content

Grudzień 2022 r.

Skumulowany napływ kapitału do akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, europejskich i amerykańskich (od 2020 r. do października 2022 r.) (w mld USD)

Źródło: E. Boyde, Shift from active to passive funds is accelerating, JPMorgan says, Financial Times, 23.11.2022 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.