Skip to main content

inPZU Akcje Rynków Wschodzących

inPZU Akcje Rynków Wschodzących to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index. Dopuszcza jednocześnie nieznaczne odchylenie składu portfela od składu ww. indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu. Indeks MSCI Emerging Markets skupia akcje ponad 1400 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 27 państw: Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Grecji, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Kuwejtu, Malezji, Meksyku, Pakistanu, Peru, Filipin, Polski, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Tajwanu, Tajlandii, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Indeks pokrywa ok. 85% kapitalizacji rynku akcji (skorygowanej o liczbę akcji w wolnym obrocie) każdego z wymienionych państw. 

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.