Skip to main content

inPZU Goldman Sachs ActveBeta® Akcje Rynków Wschodzących

inPZU Goldman Sachs ActveBeta® Akcje Rynków Wschodzących to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index + 10% WIBID 1M. Subfundusz inwestuje na rynkach wschodzących.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.