Skip to main content

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/fundusz/beta-etf-wigtech/?confirm=true

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
  • komunikaty aktualizujące do prospektu
  • dokument zawierający kluczowe informacje (KID)
  • karta funduszu
  • raporty okresowe funduszu
  • raporty bieżące funduszu (w tym zawierające wyceny aktywów i wyceny certyfikatów inwestycyjnych)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.