Skip to main content

PKO Akcji Rynku Japońskiego

PKO Akcji Rynku Japońskiego to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO zarządzanego przez PKO TFI. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Japan JPY, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz inwestuje na japońskim rynku akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.