Skip to main content

Koszty

  • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: max. 0,90%
  • TER (total expense ratio) w skali roku: max. 1,40% (uwzględnia 0,50% pozostałych kosztów, których nie pokrywa Agiofunds TFI)
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

Edit

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.