Skip to main content

Informacje prawne

  • Nazwa subfunduszu: Lyxor S&P 500 UCITS ETF
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna – subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF miało miejsce 20 maja 2010 r.
  • Data utworzenia subfunduszu: 26.03.2010 r.
  • Notyfikacja – subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor S&P 500 UCITS ETF został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce w dniu 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie – 25.05.2011
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie – 31.05.2011

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.