Skip to main content

Informacje prawne

  • Nazwa subfunduszu: Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (do końca 2023 roku – Lyxor S&P 500 UCITS ETF)
  • Emitent: Amundi Asset Management
  • Forma prawna: subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Amundi Asset Management z siedzibą w Luksemburgu (od czerwca 2022 roku). Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG został utworzony przez Lyxor Asset Management w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu (pod nazwą Lyxor S&P 500 UCITS ETF) miało miejsce 20 maja 2010 r.
  • Data utworzenia subfunduszu: 26.03.2010 r.
  • Notyfikacja: subfundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce, 1 marca 2011 roku. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie – 25.05.2011
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie – 31.05.2011

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.