Skip to main content

Altius Short

Altius Short jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Altius FIO Parasolowy zarządzanego przez BPS TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.