Skip to main content

inPZU Akcje Rynku Surowców

inPZU Akcje Rynku Surowców to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index. Indeks MSCI World Commodity Producers obejmuje akcje ponad 80 spółek -producentów towarów o dużej i średniej kapitalizacji z rynków rozwiniętych działających w sektorach ropy i gazu, metali i rolniczym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.