Skip to main content

PKO Akcji Rynku Europejskiego

PKO Akcji Rynku Europejskiego to subfundusz funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO zarządzanego przez PKO TFI. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz daje ekspozycję na europejskie rynki akcji w 9 krajach strefy euro: Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Belgii, Finlandii i Luksemburgu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.