Skip to main content

inPZU Akcje Rynku Złota

inPZU Akcje Rynku Złota to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Indeks MSCI ACWI Select Gold Miners IMI obejmuje akcje 40 spółek zajmujące się wydobyciem złota lub czerpiące większość przychodów z tej działalności (zgodnie z klasyfikacją GICS), których ceny są wrażliwe na zmiany cen złota i nie zabezpieczają swojej ekspozycji na ceny złota.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.