Skip to main content

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 35 800 (XI 2020 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (I 2021 r.)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.