Skip to main content

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (dotyczy funduszu Beta ETF WIGtech, który został przekształcony w Beta ETF Obligacji 6M) (seria A): 33 100 (III 2021 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto (dotyczy funduszu Beta ETF WIGtech, który został przekształcony w Beta ETF Obligacji 6M): 5 mln zł (V 2021 r.)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.