Skip to main content

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Indeks MSCI World Real Estate obejmuje akcje blisko 100 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 23 rynków rozwiniętych należących do sektora nieruchomości (real estate) według klasyfikacji sektorowej GICS.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.