Skip to main content

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-dax-dr-ucits-etf-acc/lu0252633754/pln.

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc
  • karta Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc
  • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • dokument ESG

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.