Skip to main content

Kwiecień 2024 r.

Skumulowany napływ/odpływ netto kapitału do/z funduszy spot bitcoin ETF od 11.01.2024 do 18.03.2024 (w mln USD)

Źródło: M. Laboure, C. Ainsworth-Grace, Five reasons why Bitcoin proces are high and will stay high, Deutsche Bank Research, 19

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.