Skip to main content

11 procent polskich inwestorów ma w portfelu inwestycyjnym ETF-y

W styczniu 2024 r. przeprowadzone zostało przez IQS na zlecenie Accenture badanie konsumenckie dotyczące polskich inwestorów indywidualnych. Próba obejmowała 1163 mieszkańców Polski w wieku 18+ z deklarowanym poziomem oszczędności powyżej 10 tys. złotych. W badaniu wyodrębniono następujące segmenty respondentów: osoby inwestujące głównie poprzez rachunki maklerskie prowadzone przez polskie biura i domy maklerskie (N = 366), osoby inwestujące głównie poprzez rachunki maklerskie prowadzone przez zagraniczne podmioty (N = 163), osoby inwestujące w kryptowaluty (N = 201), osoby inwestujące, ale nieposiadające rachunku maklerskiego ani kryptowalut (N = 196) i osoby nieposiadające jakichkolwiek finansowych produktów inwestycyjnych (N = 237).

W opublikowanym właśnie na podstawie tego badania raporcie „(Nie)inwestycyjny obraz Polaków” przygotowanym przez Accenture wspomniano również o inwestowaniu w ETF-y. Jak napisano w raporcie „klienci biur maklerskich stosunkowo rzadko sięgają po fundusze typu ETF, co kontrastuje z trendami panującymi na największych światowych rynkach. Według badania w Polsce te produkty ma w portfelu jedynie 11 proc. inwestorów”. Są to wyłącznie klienci polskich i zagranicznych biur maklerskich.

ETF-y okazały się drugim najmniej popularnym produktem inwestycyjnym wśród ankietowanych. Mniej osób wskazało jedynie produkty strukturyzowane (9%), natomiast tyle samo kontrakty CFD i/lub inne produkty pochodne. Na czele tego zestawienia znalazły się akcje (57%), obligacje i bony 45%) i kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe (30%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.