Skip to main content

Informacje prawne

  • Pełna nazwa funduszu: Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 16.11.2021 r. (RFi 1704)
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 10.12.2021 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 14.12.2021 r.
  • Depozytariusz: mBank

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.