Skip to main content

Notowania giełdowe

 • Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: BETAW20TR
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBTETF00015
 • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBTETF00015
 • Data pierwszego notowania: 7.01.2019 r.
 • Cena debiutu (na otwarcie): 38,36 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animator: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.