Skip to main content

Informacje prawne

  • Pełna nazwa funduszu: Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 18.12.2020 r. (RFi 1680)
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 5.02.2021 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 8.02.2021 r.
  • Depozytariusz: mBank

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.