Skip to main content

Notowania giełdowe

 • Nazwa funduszu: Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ
 • Nazwa skrócona: ETFBCASH
 • System notowań: ciągły
 • Rynek notowań: podstawowy
 • Kod ISIN: PLBETWT0010
 • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBETWT00010
 • Data pierwszego notowania: 29.12.2023 r. (wcześniej notowany pod tym kodem ISIN był fundusz Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ)
 • Cena debiutu (na otwarcie): 130,30 zł
 • Waluta wyceny: PLN
 • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
 • Animator: DM Banku Ochrony Środowiska
 • Transakcje pakietowe: tak
 • Krótka sprzedaż: nie
 • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.