Skip to main content

Polityka inwestycyjna

 • Replikowany indeks: S&P 500 Net Total Return
 • Rodzaj indeksu: dochodowy netto
 • Dostarczyciel indeksu: S&P Dow Jones Indices
 • Waluta indeksu: USD
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego: tak
 • Rewizja indeksu: co kwartał
 • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna (kontrakty futures)
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte – jeden kraj (USA)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Sektor: wszystkie sektory
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz odwrotny (inverse): nie
 • Fundusz smart beta: nie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.