Skip to main content

Polityka inwestycyjna

 • Replikowany indeks: DAX Gross Total Return
 • Rodzaj indeksu: dochodowy brutto
 • Dostawca indeksu: Qontigo
 • Waluta indeksu: EUR
 • Rewizja indeksu: co kwartał
 • Metoda replikacji: fizyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte – jeden kraj (Niemcy)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.