Skip to main content

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. Indeks MSCI Global Alternative Energy obejmuje akcje ponad 70 spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji, zarówno z rynków rozwiniętych jak i z rynków wschodzących, które co najmniej 50% swoich przychodów czerpią z oferowania produktów i usług z sektora energii alternatywnej. 

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.