Skip to main content

Siedem nowych funduszy indeksowych w ofercie TFI PZU

15 grudnia 2021 r. oferta TFI PZU powiększyła się o siedem funduszy indeksowych – jeden dłużny i sześć akcyjnych. Nowe produkty są subfunduszami wchodzącymi w skład funduszu inPZU SFIO.

inPZU Obligacje Inflacyjne dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return.

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości dąży do odzwierciedlenia składu i osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Indeks MSCI World Real Estate obejmuje akcje blisko 100 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 23 rynków rozwiniętych należących do sektora nieruchomości (real estate) według klasyfikacji sektorowej GICS. Dominują w nim firmy ze Stanów Zjednoczonych (70,0%); stosunkowo duże udziały posiadają również spółki japońskie (8,1%), z Hongkongu (5,7%) oraz australijskie (5,0%). Największe pozycje w indeksie posiadają: American Tower (7,38%), Prologis (6,90%), Crown Castle International (4,86%) i Equinix (4,50%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

inPZU Akcje Sektora Informatycznego dąży do odzwierciedlenia składu i osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. Indeks MSCI World Information Technology obejmuje akcje prawie 190 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 23 rynków rozwiniętych należących do sektora technologii informacyjnych (information technology) według klasyfikacji sektorowej GICS. Zdecydowanie dominują w nim firmy z USA (87,0%); ponad dwuprocentowe udziały posiadają również spółki japońskie (4,1%), oraz holenderskie (2,8%). Najważniejszą rolę w indeksie odgrywają: Apple (19,18%), Microsoft (16,44%), NVidia (5,66%), ASML Holding (2,30%), Visa (2,28%) i Adobe (2,23%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

inPZU Akcje Europejskie dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Indeks MSCI Europe obejmuje akcje 430 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 15 europejskich rynków rozwiniętych. Największą rolę w indeksie odgrywają firmy z Wielkiej Brytanii (22,26%), Francji (17,78%), Szwajcarii (15,82%) i Niemiec (13,69%). Główne pozycje w indeksie to: Nestle (3,46%), ASML Holding (3,11%), Roche Holding (2,57%) i LVMH (2,02%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii dąży do odzwierciedlenia składu i osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. Indeks MSCI Global Alternative Energy obejmuje akcje 76 spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji, zarówno z rynków rozwiniętych jak i z rynków wschodzących, które co najmniej 50% swoich przychodów czerpią z oferowania produktów i usług z sektora energii alternatywnej. W strukturze geograficznej indeksu przeważają firmy ze Stanów Zjednoczonych (34,8%), Danii (21,7%) i Chin (15,8%). Największe wagi w indeksie posiadają: Vestas Wind Systems (12,62%), Enphase Energy (12,10%), Orsted (9,08%) i Solaredge Technologies (6,39%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

inPZU Akcje Rynku Złota dąży do odzwierciedlenia składu i osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Indeks MSCI ACWI Select Gold Miners IMI obejmuje akcje 40 spółek zajmujące się wydobyciem złota lub czerpiące większość przychodów z tej działalności (zgodnie z klasyfikacją GICS), których ceny są wrażliwe na zmiany cen złota i nie zabezpieczają swojej ekspozycji na ceny złota. W portfelu indeksu przeważają firmy kanadyjskie (54,2%); poza tym relatywnie duże udziały posiadają również spółki ze Stanów Zjednoczonych (21,0%), RPA (11,3%) i Australii (6,5%). Największe pozycje w indeksie należą do: Newmont (19,83%), Barrick Gold (15,00%), Wheaton Precious Metals (8,06%) i Gold Fields (5,10%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

inPZU Akcje Rynku Surowców dąży do odzwierciedlenia składu i osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index. Indeks MSCI World Commodity Producers obejmuje akcje ponad 80 spółek-producentów towarów o dużej i średniej kapitalizacji działających w sektorach ropy i gazu, metali i rolniczym. W indeksie dominują firmy amerykańskie (42,1%) i brytyjskie (20,8%); stosunkowo duże znaczenie posiadają również spółki kanadyjskie (13,5%), australijskie (8,7%) i francuskie (5,6%). Najważniejszą rolę w indeksie odgrywają: Exxon Mobil (10,71%), Chevron (9,22%), Totalenergies (4,83%), ConocoPhillips (4,00%) i BP (3,68%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.