Skip to main content

inPZU Obligacje Inflacyjne

inPZU Obligacje Inflacyjne to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.