Skip to main content

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 71 505 (XII 2020 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (II 2021 r.)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.