Skip to main content

Polityka inwestycyjna

 • Replikowany indeks: GPWB-BWZ
 • Dostarczyciel indeksu: GPW Benchmark
 • Waluta indeksu: PLN
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego: nie
 • Rewizja indeksu: co miesiąc
 • Metoda replikacji indeksu: fizyczna
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: obligacje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte – jeden kraj (Polska)
 • Rodzaj obligacji: o zmiennym oprocentowaniu
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz odwrotny (inverse): nie
 • Fundusz smart beta: nie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.