Skip to main content

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-swig80tr/?confirm=84309438

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
  • komunikaty aktualizujące do prospektu
  • kluczowe informacje dla inwestorów
  • karta funduszu
  • KID funduszu
  • raporty okresowe funduszu
  • raporty bieżące funduszu (w tym zawierające wyceny aktywów i wyceny certyfikatów inwestycyjnych)

Edit

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.