Skip to main content

Dokumenty

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist, są dostępne na stronie: https://www.amundietf.pl/en/professional/products/equity/amundi-sp-500-ii-ucits-etf-eur-dist/lu0496786574

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV (w j. angielskim)
  • dokument zawierający kluczowe informacje (KID) Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (w j. polskim)
  • karta Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (w j. angielskim)
  • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV (w j. angielskim)
  • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV (w j. angielskim)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.