Skip to main content

Inne informacje

Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 96 500 (XII 2019 r.)Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (I 2020 r.)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.