Skip to main content

Polityka inwestycyjna

 • Replikowany indeks: WIG20 Total Return
 • Rodzaj indeksu: dochodowy
 • Dostarczyciel indeksu: GPW Benchmark
 • Waluta indeksu: PLN
 • Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
 • Metoda replikacji indeksu: fizyczna – inwestycje w akcje z indeksu (min. 75%), syntetyczna – inwestycja w instrumenty pochodne na indeks lub spółki z portfela indeksu (max. 25%)
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące – jeden kraj (Polska)
 • Kapitalizacja: duże spółki
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz typu inverse: nie
 • Fundusz smart beta: nie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.