Skip to main content

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

NN Indeks Odpowiedzialny FIO jest funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez NN Investment Partners TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG-ESG.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.