Skip to main content

Wykreślenie akcji spółki Ciech z portfeli indeksów mWIG40, WIG-ESG i CEEplus

Po sesji 3 października 2023 r. akcje spółki Ciech zostały wykreślone m.in. z indeksów:

  • mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)),
  • WIG-ESG, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania,
  • CEEplus, którego wyniki odzwierciedla fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Operacja wykreślenia akcji spółki Ciech z portfeli ww. indeksów wynikała z ich regulaminu, zgodnie z którym w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Ponadto po sesji 3 października 2023 r.:

  • w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki Ciech, została wpisana spółka Polimex Mostostal z pakietem 85.618.000 akcji,
  • w indeksach sWIG80 i sWIG80TR w miejsce spółki Polimex Mostostal, została wpisana spółka Bioceltix z pakietem 2.265.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG, w miejsce spółki Ciech, została wpisana spółka Ryvu Therapeutics z pakietem 10.756.000 akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.