Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG-ESG i WIGtech

Po sesji giełdowej w dniu 15 września 2023 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladuje jeden fundusz ETF notowany na warszawskim parkiecie (Beta ETF WIG20TR) oraz dwa krajowe fundusze indeksowe (PKO Akcji Rynku Polskiego (w 75%) i inPZU Akcje Polskie (w 70%)). Skład indeksów nie uległ zmianie.

Przeprowadzono również korektę portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy krajowe fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)). Skład indeksu opuściły spółki BNP Paribas Bank Polska i Mabion, a na ich miejsce weszły spółki Ryvu Therapeutics i TIM.

W ramach korekty kwartalnej zmieniły się także portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR, których wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR. Z portfela indeksu zostały usunięte akcje spółek BioMaxima, Bowim, Ryvu Therapeutics i TIM, natomiast zostały do niego włączone akcje spółek BNP Paribas Bank Polska, Mabion, Rafako i XTPL.

Po sesji w dniu 15 września 2023 r. przeprowadzono również rewizję kwartalną portfela indeksu WIG-ESG (jego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania) oraz indeksu WIGtechTR (jego wyniki inwestycyjne naśladuje notowany na GPW w Warszawie fundusz Beta ETF WIGtech).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.