Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 18 października 2023 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna indeksu CEEplus, którego wyniki inwestycyjne odwzorowuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus. Lista uczestników tego indeksu została uzupełniona o pakiet 89.708.000 akcji spółki Hidroelectrica.

Korekta nadzwyczajna wynikała z debiutu akcji ww. spółki na giełdzie w Bukareszcie, dla której wartość akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania stanowi co najmniej 5% wartości kapitalizacji portfela indeksu CEEplus na sesji w tym dniu, a średnia wartość obrotów na sesję w okresie pierwszych 20 sesji od debiutu wynosi co najmniej 90 tys. EUR.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.