Skip to main content

Quercus Silver

Quercus Silver jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowywania kursu kontraktów terminowych na srebro notowanych na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.