Skip to main content

PKO Akcji Rynku Polskiego

PKO Akcji Rynku Polskiego to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO zarządzanego przez PKO TFI. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. 

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.