Skip to main content

Rynek pasywnego inwestowania w Polsce w 2023 roku

Mimo iż koniunktura na rynkach finansowych w 2023 roku okazała się znacznie lepsza niż w roku 2022, minione 12 miesięcy trudno zaliczyć do udanych dla rynku pasywnego inwestowania w naszym kraju. Choć niektóre wskaźniki wydają się przeczyć tej tezie – na przykład w 2023 roku aktywa netto funduszy indeksowych i funduszy ETF znacząco wzrosły – to jednak było to przede wszystkim spowodowane wzrostem wartości papierów wartościowych (głównie akcji) obecnych w ich portfelach inwestycyjnych. Mimo sprzyjających okoliczności inwestorzy nie byli skłonni w większym niż dotychczas stopniu zaufać produktom indeksowym.

Szczegółowe informacje na temat rynku pasywnego inwestowania w Polsce w 2023 roku znajdują się w poniższej analizie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.