Skip to main content

inPZU Akcje Europejskie

inPZU Akcje Europejskie to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Indeks MSCI Europe obejmuje akcje ponad 400 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 15 europejskich rynków rozwiniętych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.