Skip to main content

NN Indeks Obligacji

NN Indeks Obligacji jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego NN Parasol FIO. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.