Skip to main content

Zmiana nazw funduszy indeksowych NN Investment Partners TFI

W dniu 24 kwietnia 2023 r. doszło do zmiany nazw m.in. dwóch funduszy indeksowych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI. Obecne nazwy tych funduszy to Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (odwzorowuje wyniki indeksu WIG-ESG) oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji (odwzorowuje stopę zwrotu indeksu TBSP). Oba subfundusze wchodzą obecnie w skład funduszu parasolowego Goldman Sachs Parasol FIO zarządzanego przez Goldman Sachs TFI. Pozostałe atrybuty ww. funduszy nie uległy zmianie.

Rebranding był konsekwencją zakończenia procesu przejęcia NN Investment Partners TFI przez Goldman Sachs. Klienci towarzystwa nie muszą wykonywać żadnych działań w związku z integracją obu organizacji. Numery kont i terminy realizacji zleceń w funduszach pozostają takie same.

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) jest amerykańską firmą zarządzającą aktywami. Od 150 lat świadczy usługi inwestycyjne i doradcze dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i osób prywatnych, korzystając z globalnej sieci i szerokiej wiedzy eksperckiej w każdym regionie i na każdym rynku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Goldman Sachs Asset Management zarządzał aktywami na całym świecie, o wartości ponad 2 bilionów dolarów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.