Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 sierpnia 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii: DS1030, OK0521, OK0722, PS0421, PS0425 Skład portfela indeksu według stanu na 27 sierpnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.