Skip to main content

ETF – świat

Pierwszy fundusz typu ETF (exchange-traded fund) rozpoczął działalność w marcu 1990 r. Wówczas tytuły uczestnictwa funduszu Toronto 35 Index Participation Units zostały wprowadzone do obrotu na giełdzie w Toronto.

Obecnie (według danych spółki ETFGI na koniec 2021 r.) na świecie funkcjonuje 8553 funduszy ETF (liczba tzw. primary listings (pierwsze miejsce notowań)) z aktywami o wartości 10 021 mld USD. Łącznie z instrumentami typu ETP (exchange-traded product) na giełdach papierów wartościowych i innych platformach obrotu notowanych jest 9877 instrumentów finansowych tego typu o łącznych aktywach 10 268 mld USD. Pod względem wartości zarządzanych aktywów funduszy ETF dominuje rynek amerykański (7074 mld USD), wyprzedzając rynek europejski (1506 mld USD), japoński oraz rynek krajów Azji i Pacyfiku.

W końcu 2021 roku tytuły uczestnictwa funduszy ETF i inne instrumenty typu ETP były notowane na 79 platformach obrotu w 62 państwach. Najwięcej instrumentów finansowych tego typu znajduje się w obrocie (primary listings) w Ameryce Północnej – na giełdach w Stanach Zjednoczonych (głównie NYSE Arca i NASDAQ) oraz w Kanadzie (Toronto Stock Exchange). W Europie największa liczba ETF/ETP jest notowana na giełdach w Wielkiej Brytanii (London Stock Exchange), Niemczech (Deutsche Boerse), Francji (Euronext Paris) i Szwajcarii (SIX Swiss Exchange).

Najpopularniejszymi funduszami ETF i instrumentami typu ETP są te posiadające ekspozycję na rynek akcji (equity) oraz na rynek instrumentów o stałym dochodzie (fixed income). Największy fundusz ETF na świecie – SPDR S&P 500 ETF Trust – zarządzał w końcu 2021 roku aktywami o wartości 460,6 mld USD.

Dostawcami (providers) funduszy ETF i instrumentów finansowych typu ETP na świecie było w końcu 2021 roku 608 instytucji finansowych. Zdecydowanymi liderami tego rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów są: BlackRock (oferuje fundusze ETF pod marką iShares), Vanguard oraz State Street Global Advisors (oferuje fundusze ETF pod marką SPDR). W gronie największych dostawców ETF/ETP na świecie znajdują się także: Invesco, Nomura AM, Schwab, Deutsche Bank (Xtrackers), First Trust, Amundi i Nikko AM.

Zdecydowana większość funduszy ETF i instrumentów typu ETP jest zarządzana pasywnie, tj. odwzorowuje wybrany indeks rynku finansowego. Ponadto na giełdach papierów wartościowych notowane są aktywnie zarządzane ETF/ETP jednak ich udział w rynku jest obecnie niewielki (433 mld USD – 4,5%).

Wśród akcyjnych funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie dominują podmioty odwzorowujące wyniki indeksów opartych na kapitalizacji rynkowej – w 3209 tego rodzaju produktach w końcu 2019 r. ulokowanych było 3748 mld USD. Ponadto w 1340 produktach naśladujących wyniki indeksów typu smart (strategic) beta ulokowano 859 mld USD, w 777 produktach o charakterze tematycznym ulokowano 189 mld USD, zaś w 276 produktach typu ESG ulokowano 58 mld USD.