Skip to main content

Historia

Pierwszy fundusz typu ETF (exchange-traded fund) rozpoczął działalność w marcu 1990 r. Wówczas tytuły uczestnictwa funduszu Toronto 35 Index Participation Units zostały wprowadzone do obrotu na giełdzie w Toronto.

Obecnie (według danych spółki ETFGI na koniec 2019 r.) na świecie funkcjonuje 6970 funduszy ETF (liczba tzw. primary listings (pierwsze miejsce notowań)) z aktywami o wartości 6181 mld USD. Łącznie z instrumentami typu ETP (exchange-traded product) na giełdach papierów wartościowych i innych platformach obrotu notowanych jest 7927 instrumentów finansowych tego typu o łącznych aktywach 6350 mld USD. Pod względem wartości zarządzanych aktywów dominuje rynek amerykański (4,42 bln USD) wyprzedzając rynek europejski (1,03 bln USD), japoński (400,34 mld USD) i rynek krajów Azji i Pacyfiku (290,65 mld USD).

W końcu 2019 roku tytuły uczestnictwa funduszy ETF i instrumenty typu ETP były notowane na 70 platformach obrotu w 58 państwach. Najwięcej instrumentów finansowych tego typu znajduje się w obrocie (primary listings) w Ameryce Północnej – na giełdach w Stanach Zjednoczonych (głównie NYSE Arca i NASDAQ) oraz w Kanadzie (Toronto Stock Exchange). W Europie największa liczba ETF/ETP jest notowana na giełdach w Wielkiej Brytanii (London Stock Exchange), Niemczech (Deutsche Boerse), Francji (Euronext Paris) i Szwajcarii (SIX Swiss Exchange).

Najpopularniejszymi funduszami ETF i instrumentami typu ETP są te posiadające ekspozycję na rynek akcji (equity) oraz na rynek instrumentów o stałym dochodzie (fixed income).

Dostawcami (providers) funduszy ETF i instrumentów finansowych typu ETP na świecie było w końcu 2019 roku 436 instytucji finansowych. Zdecydowanymi liderami tego rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów są: BlackRock (oferuje fundusze ETF pod marką iShares) (2211 mld USD aktywów w 763 funduszach ETF i instrumentach typu ETP), Vanguard (1227 mld USD aktywów w 179 instrumentach finansowych) oraz State Street Global Advisors (oferuje fundusze ETF pod marką SPDR) (786 mld USD aktywów w 256 instrumentach finansowych). W gronie dziesięciu największych dostawców ETF/ETP na świecie znajdują się także: Invesco (276 mld USD), Nomura AM (179 mld USD), Schwab (164 mld USD), Deutsche Bank (Xtrackers) (127 mld USD), First Trust (87 mld USD), Lyxor AM (85 mld USD) i Nikko AM (81 mld USD).

Zdecydowana większość funduszy ETF i instrumentów typu ETP jest zarządzana pasywnie, tj. odwzorowuje wybrany indeks rynku finansowego. Ponadto na giełdach papierów wartościowych notowane są aktywnie zarządzane ETF/ETP jednak ich udział w rynku jest niewielki (ok. 2%).

Wśród akcyjnych funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie dominują podmioty odwzorowujące wyniki indeksów opartych na kapitalizacji rynkowej – w 3209 tego rodzaju produktach w końcu 2019 r. ulokowanych było 3748 mld USD. Ponadto w 1340 produktach naśladujących wyniki indeksów typu smart (strategic) beta ulokowano 859 mld USD, w 777 produktach o charakterze tematycznym ulokowano 189 mld USD, zaś w 276 produktach typu ESG ulokowano 58 mld USD.

Szczegółowe informacje na temat dotychczasowej historii funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie, stanu obecnego tego segmentu rynku finansowego oraz najciekawsze linki związane z tą tematyką można znaleźć klikając w znajdujące się powyżej odnośniki.