Skip to main content

Stan obecny

Według danych spółki ETFGI w końcu 2021 roku na świecie funkcjonowało 9877 funduszy ETF i instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded products) (w tym 8553 samych funduszy ETF), których aktywa wynosiły 10 268 mld USD (w tym 10 021 mld USD to aktywa funduszy ETF).

Instrumenty typu ETF i ETP są notowane na 79 giełdach papierów wartościowych i innych platformach obrotu w 62 państwach. Dostawcami (providers) tych produktów finansowych jest 608 instytucji finansowych.

Zmiany liczby notowanych ETF-ów i ETP oraz ich aktywów w latach 2005-2021 prezentuje poniższy wykres.