Skip to main content

Polityka inwestycyjna

 • Replikowany indeks: sWIG80TR
 • Rodzaj indeksu: dochodowy
 • Dostarczyciel indeksu: GPW Benchmark
 • Waluta indeksu: PLN
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego: nie dotyczy
 • Rewizja indeksu: co kwartał
 • Metoda replikacji indeksu: fundusz może stosować zarówno replikację fizyczną (dąży do jej stosowania w pełnej wersji) jak i replikację syntetyczną
 • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
 • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte – jeden kraj (Polska)
 • Kapitalizacja: małe spółki
 • Sektory: nie dotyczy
 • Fundusz lewarowany: nie
 • Fundusz odwrotny (inverse): nie
 • Fundusz smart beta: nie

Edit

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.