Skip to main content

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

inPZU Akcje Sektora Informatycznego to subfundusz funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. Indeks MSCI World Information Technology obejmuje akcje prawie 190 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 23 rynków rozwiniętych należących do sektora technologii informacyjnych (information technology) według klasyfikacji sektorowej GICS.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.