Skip to main content

Nowe fundusze dostępne na platformie inPZU

Siedem nowych funduszy dołącza do portfela pasywnego inwestowania dostępnego użytkownikom inPZU. TFI PZU rozszerza ofertę o sześć funduszy akcji i jeden obligacji inflacyjnych. Nowości to produkty tematyczne alokujące zasoby w ściśle określone obszary, takie jak OZE (inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii), złoto (inPZU Akcje Rynku Złota) czy nieruchomości (inPZU Akcje Sektora Nieruchomości).

– Tworząc nowe fundusze wzbogaciliśmy portfel inwestycyjny platformy inPZU. Chcieliśmy wyjść naprzeciw klientom, którzy zgłaszali zainteresowanie rozszerzeniem oferty. Wielu z nich nabywa jednostki uczestnictwa w ramach zbierania zasobów na indywidualnych kontach emerytalnych. Nowe fundusze dadzą im możliwość inwestowania w OZE, nieruchomości czy spółki powiązane z rynkiem złota – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Do rozpoczęcia inwestowania w inPZU wystarczy już 100 zł, a opłata za zarządzanie funduszami jest rekordowo niska – 0,5%. Co więcej, TFI PZU nie pobiera opłat manipulacyjnych.

Wszystkie nowe fundusze są funduszami indeksowymi, zarządzanymi pasywnie, co oznacza, że zarządzający nimi eksperci TFI PZU dążą do odwzorowywania odpowiednich indeksów:

 • inPZU Akcje Europejskie dąży do odwzorowania indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Największe spółki w portfelu to m.in. Nestle, Roche, Louis Vuitton Moët Hennessy. Największy udział w indeksie mają Wlk. Brytania, Francja, Szwajcaria i Niemcy (łącznie mają prawie 80% portfela). Trzy dominujące sektory: finansowy, przemysłowy i ochrony zdrowia obejmują ponad 45% portfela;
   
 • inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii dąży do odwzorowania indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. Do największych spółek indeksu do zaliczają się m.in. Vestas Wind Systems, Enphase Energy, Orsted czy Solaredge Technologies. Największy udział w indeksie mają USA, Dania i Chiny. Łącznie obejmują ponad 70% portfela;
   
 • inPZU Akcje Rynku Złota dąży do odwzorowania indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Spośród 40 spółek wchodzących w skład indeksu, do największych możemy zaliczyć m.in. Newmont Corp., Barrick Gold Corp., Wheaton Precious Metals czy Kirkland Lake Gold. Największy udział w indeksie mają Kanada i USA (łącznie mają ponad 75%);
   
 • inPZU Akcje Sektora Nieruchomości dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Do największych spółek wchodzących w jego skład możemy zaliczyć m.in. American Tower Corp., Prologis, Crown Castle Intl. Corp. oraz Equinix. Największy udział w indeksie, ponad 69%, mają Stany Zjednoczone. Trzy dominujące typy nieruchomości: specjalistyczne (np. kina, kasyna, tereny uprawne), mieszkaniowe i przemysłowe (np. magazyny, centra dystrybucyjne) obejmują ponad 55% portfela;
   
 • inPZU Akcje Sektora Informatycznego dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. Spośród 188 spółek wchodzących w skład indeksu, do największych należą m.in. Apple, Microsoft, NVIDIA, Visa czy Adobe. Największy udział w indeksie, ponad 86%, mają Stany Zjednoczone. Dominujące branże informatyczne to: oprogramowanie systemowe, sprzęt, pamięć masowa i urządzenia peryferyjne oraz półprzewodniki – obejmują w sumie ponad 55% portfela;
   
 • inPZU Akcje Rynku Surowców dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index,  w którego skład wchodzą spółki zajmujące się przede wszystkim wytwarzaniem surowców w sektorach energii, metali oraz rolnictwa;
   
 • inPZU Obligacje Inflacyjne dąży do odwzorowania indeksu Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. W skład indeksu wchodzi 148 obligacji. Ponad 89% z nich ma rating AAA lub AA. Największy udział w indeksie, ponad 75%, mają USA i Wlk. Brytania. W indeksie dominują obligacje z zapadalnością powyżej 15 lat (ponad 34%).

Nowe fundusze dostępne są w inPZU i Biurze Maklerskim Banku Pekao. Platforma inPZU jest dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu mobilnym. W inPZU klienci mogą skorzystać z szeregu funkcjonalności – porównywać fundusze, definiować cele inwestycyjne, mają też możliwość ich personalizacji. W ciągu kilku minut platforma pozwala wyszukać fundusze oraz oparte o nie gotowe portfele modelowe, a także opłacić zlecenie online. Właściciele jednostek uczestnictwa mogą także wygodnie, w dowolnym momencie i bez wychodzenia z domu sprzedać je za pośrednictwem serwisu inPZU. Środki alokowane w jednostkach uczestnictwa odporne są również na ryzyko kursowe, ze względu na zabezpieczenie walutowe (hedging).

TFI PZU to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 30 mld zł i ma jeden z największych w kraju zespołów specjalistów. Prowadzona przez Towarzystwo platforma inPZU już w 2018 r. jako pierwsza w Polsce dała klientom możliwość inwestowania w fundusze pasywne, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyniku określonego indeksu. Obecnie parasol funduszy inPZU daje możliwość ekspozycji na 16 klas aktywów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.