Skip to main content

Rodzaje ETF

Istnieje wiele kryteriów, w oparciu o które można klasyfikować exchange-traded funds. Najważniejsze z nich to:konstrukcja portfela inwestycyjnego – na tej podstawie wyróżnia się ETF-y dokładnie odwzorowujące określony indeks lub subindeks, ETF-y wykorzystujące przy budowie portfela inwestycyjnego wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład określonego indeksu (subindeksu) lub ich część, lecz w proporcjach innych niż indeksie oraz ETF-y skonstruowane w oparciu o samodzielnie tworzone koszyki papierów wartościowych (te ostatnie są zarządzane pasywnie)typ papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego – podobnie jak w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych wyróżnia się akcyjne ETF-y (replikujące skład (sub)indeksu akcji), obligacyjne ETF-y (odzwierciedlające skład (sub)indeksu obligacji), hybrydowe ETF-y (naśladujące zachowanie – w określonych proporcjach – zarówno indeksu akcji jak i obligacji) oraz towarowe ETF-y (posiadające ekspozycję na (sub)indeks rynku towarowego)obszar geograficzny, z którego pochodzą emitenci papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu – to kryterium pozwala wyróżnić krajowe ETF-y (naśladujące krajowe indeksy), regionalne ETF-y (replkujące zachowanie regionalnych indeksów) oraz globalne ETF-y (naśladujące zachowanie indeksów odzwierciedlających koniunkturę w skali świata)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.