Skip to main content

PKO Akcji Rynków Wschodzących

PKO Akcji Rynków Wschodzących to subfundusz funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO zarządzanego przez PKO TFI. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets USD, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz inwestuje na akcyjnych rynkach wschodzących takich krajów jak: Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Brazylia, RPA, Indie, Meksyk, Argentyna, Chile, Kolumbia, Czechy, Egipt, Grecja, Węgry, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Pakistan, Peru, Filipiny, Polska, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.